O nas

Biuro OPI

SKĄD JESTEŚMY

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów działa na rynku od 2008 r. przez cały czas dynamicznie się rozwijając. Firma została zbudowana na bazie wieloletniego doświadczenia biznesowego kadry zarządzającej. Doświadczenia te obejmowały obszary:
  • księgowości,
  • kadr i płac,
  • opodatkowania,
  • zarządzania,
  • finansowania firm,
i zdobywane było w przedsiębiorstwach o profilu produkcyjnym / handlowym / usługowym o złożonej strukturze organizacyjnej i zasięgu międzynarodowym, w różnych branżach.

OPI powstało i działa w oparciu o Licencje Księgowe kadry kierowniczej (Certyfikaty) - wydawane przez Ministerstwo Finansów, a poświadczające posiadanie kwalifikacji niezbędnych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.  Jest to uwiarygodnienie szczególnie ważne odkąd w 2014 r. uwolniono ten zawód i może go wykonywać każda osoba – bez względu na wykształcenie i kwalifikacje.
 

JAK PRACUJEMY

Doświadczenie j.w. pozwala nam spojrzeć szerzej na sprawy naszych klientów, niż tylko z poziomu księgowego i podatkowego ujęcia operacji gospodarczych. Świadczymy usługi doradcze w zakresie szeroko rozumianego prawa podatkowego i otoczenia gospodarczego, wspieramy procedury rejestrowe i przekształceniowe firm oraz procesy zarządzania przedsiębiorstwami. Współpracujemy z zewnętrznymi audytorami naszych klientów.  Jesteśmy partnerem w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania - dla inwestycji lub wydatków bieżących. Opracowujemy analizy finansowe, biznesplany, studia wykonalności inwestycji, wnioski o dofinansowanie np. w formie dotacji.

Takie podejście do roli biura rachunkowego pozwoliło na dynamiczny rozwój OPI – dziś jesteśmy przedsiębiorstwem obsługującym ponad 180 przedsiębiorstw i zatrudniającym 24 pracowników – liderem rynku lokalnego o rozpoznawalnej marce. 

JAKOŚĆ

Nad jakością pracujemy nieustannie.  W związku z dynamicznym rozwojem w latach 2013-2014 opracowaliśmy i wprowadziliśmy w życie procedury i jednolite standardy pracy gwarantujące jeszcze wyższy poziom obsługi i bezpieczeństwa naszych klientów.  
Jakość usług świadczonych przez OPI była przedmiotem weryfikacji zewnętrznych audytorów, a jej potwierdzeniem jest uzyskany w listopadzie 2015 roku Certyfikat Jakości ISO 9001:2008.  Jesteśmy jedynym w woj. śląskim biurem rachunkowym jakie może się pochwalić certyfikatem jakości ISO. 
Od początku działalności posiadamy też ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w PZU SA, jednak do tej pory nigdy nie zaszła potrzeba by z niego skorzystać.

MISJA

Mamy ambicję by księgowość firmy nie była traktowana jedynie jako wypełnienie obowiązków prawnych i podatkowych, ale by była dla osób zarządzających firmą także źródłem informacji.  Sugerujemy klientom budowę struktury systemu księgowego pod kątem wsparcia procesów zarządzania firmą,  analizy efektywności finansowej firmy i jej poszczególnych wydziałów / specjalizacji / rynków / itp.  Proponujemy konkretne rozwiązania w tym zakresie – dostosowane do specyfiki firmy.

NASZ ZESPÓŁ

Zespół OPI
 
OPI powstało i działa w oparciu o kompetencje i zaangażowanie swojego zespołu.  Nasi pracownicy merytoryczni to wysoko wykwalifikowani w swoich dziedzinach specjaliści, o kierunkowym wykształceniu wyższym, objęci programem ustawicznego doskonalenia zawodowego.  

  • Dział kadr i płac zatrudnia obecnie 6 osób i odpowiada za obsługę spraw pracowniczych naszych klientów, kontakty z instytucjami zewnętrznymi takimi jak ZUS, US, PIP, PFRON, sprawozdawczość GUS itp.
  • Dział księgowości to 16 osób – specjalistów odpowiedzialnych za obszary księgowe i podatkowe klientów, kontakty i relacje z Urzędami Skarbowymi, sprawozdawczość podatkową, finansową i statystyczną.
  • Dział administracji to 2 osoby odpowiadające za kontakty z klientami i wsparcie w sprawach rejestrowych, technicznych, formalno – prawnych, rozliczeń itp.
 
Wszyscy nasi pracownicy uczestniczą w dedykowanych szkoleniach zewnętrznych lub organizowanych specjalnie dla naszego biura przez zewnętrzne firmy eksperckie.  Nakłady na szkolenia personelu w ostatnim roku wyniosły ponad 100 tys.zł. tj. ponad 4,5 tys. zł./ pracownika.  Efektywność i jakość pracy naszego zespołu podlega monitoringowi oraz okresowym ocenom. 
 
Drużyna naszego biura "Księgowe trOPIcielki" zwyciężyła w 2016 r. w finale prestiżowego ogólnopolskiego konkursu z wiedzy księgowej pt. "Księgowi Przyszłości", którego głównym ogranizatorem jest Stowarzysznie Księgowych w Polsce - nastarsza organizacja zawodowa w naszym kraju, o niemal 100-letniej tradycji. W konkursie wzięło udział  1,5 tys. uczestników z całej Polski (495 drużyn), zaś w wielkim finale rywlizowało 6 najlepszych, w tym my.
 

Biuro rachunkowe OPI w Gliwicach ul. Jasna 28
wykonanie: kotonski.pl
Menu