Aktualności

Zmiany cyklów rozliczeniowych 2013-02-01

Do dnia 20 lutego można zmienić cykle rozliczeniowe podatku dochodowego z miesięcy na kwartały i odwrotnie. Można też wybrać wpłacanie zaliczek uśrednionych - liczonych jako 1/12 podatku za 2011 r. (a jeśli podatek nie wystąpił - za 2010 r.). Zmiana obowiązuje na cały 2013 r. Osoby ...

Teminy zmian w podatkach 2013-01-03

Przypominamy, że 20 stycznia mija termin zgłaszania zmian w opodatkowaniu na 2013 r. Można do tego dnia zmienić formę opodatkowania na inną (skala, liniówka, ryczałt). Decyzja obowiązuje podatnika na cały 2013 r. Po tej dacie zmiana nie jest możliwa.

Zamknięcie roku - nowy termin zapłaty podatku za grudzień! 2012-10-04

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów podatkowych i likwidacją podwójnej zaliczki za przedostatni okres obrachunkowy (listopad lub 3 kwartał) przedsiębiorcy zobowiązani są do rozliczenia faktycznej wysokości podatku za grudzień lub 4 kwartał do 20 stycznia 2013 r.
Z tego wz...

Zmiana cyklów rozliczeniowych - miesiące czy kwartały? 2012-01-11

Do dnia 20 lutego br. podatnicy mogą zgłosić zmiany cyklów rozliczeniowych zarówno w podatku dochodowym jak i VAT.
VAT - firmy mogą składać deklaracje oraz wpłacać podatek w cyklach miesięcznych lub kwartalnych - do 25-go dnia miesiąca następującego po kwartale. Zmiany takiej moż...

Zmiana numerów telefonów 2011-05-04

Informujemy, że w naszym biurze nastąpiły zmiany numerów telefonów oraz faksu. Zmiana nie dotyczy głównego numeru stacjonarnego - (32) 270-53-53  - pozostaje on niezmieniony. Aktualne numery telefonów i faksu znajdują się w zakładce KONTAKT. Adresy mailowe pracowników biura nie uległ...

Nowa siedziba - ul. Jasna 28 2011-04-28

Informujemy, że od maja 2011 r. biuro OPI posiada nową siedzibę w Gliwicach ul. Jasna 28. Z tego względu przy najbliższej wizycie poprosimy Państwa o podpisanie aneksu do umowy w przedmiocie zmiany adresu biura. Aneksy przygotowane będą do podpisu w recepcji.
Jednocześnie informujemy, ...

Termin składania rocznych rozliczeń z Urzędem Skarbowym 2011-04-14

30.04 br. upływa termin składania zeznań rocznych o dochodach uzyskanych w 2011 r. Zapraszamy do skorzystania z profesjonalnej pomocy pracowników naszego biura. Istnieje możliwość elektronicznego wysłania zeznania bezpośrednio z biura OPI  - w tym celu konieczne jest przedstawienie PIT 3...

Zmiana rachunku bankowego OPI 2011-03-09

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana rachunku bankowego naszego biura.
Aktualny numer konta to: 08 1020 2401 0000 0402 0338 7461 ( w PKO BP SA Oddział Gliwice )
Prosimy o dokonanie zmiany w swoich systemach bankowych i regulowanie wszelkich płatności na nowy numer konta, ponieważ...
« 1 2 3 4 5
Biuro rachunkowe OPI w Gliwicach ul. Jasna 28
wykonanie: kotonski.pl
Menu