Aktualności

Badania i rozwój - śląskie RPO - przedłużenie konkursu 2016-08-02

Informujemy, że nabór wniosków do konkursu na projekty B+R w przedsiębiorstwach MŚP został przedłużony o 20 dni tj. do dnia 30.08.2016 r. do godz. 12.oo. Pozostałe warunki konkursu, o którym pisaliśmy TUTAJ nie uległy zmianom.  Pojawiła się też na stronach SCP baza pytań i odpowie...

Technologie informatyczne - Nabór wniosków - śląskie RPO 2016-07-29

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło pierwszy konkurs dla działania 3.3 RPO WSL pt. "Technologie informacyjno komunikacyjne w działalności gospodarczej" - tzw. TIK.  Jest to program, w którym firmy z sektora MŚP mogą sfinansować  projekty o charakterze informatycznym. W ramach...

Go to brand - PARP - Nabór wniosków 2016-06-10

Od dnia 24 czerwca do 5 sierpnia br. będzie trwał nabór wniosków w ramach działania 3.3.3 POIR "Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand". Wsparcie będą tu mogły uzyskać projekty dotyczące promocji polskich produtków i marek za granicą (targi, wystawy, konferencje, ...

Badania i rozwój - Nabór wniosków - śląskie RPO 2016-06-08

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków (konkurs) do działania 1.2 RPO WSL pt. "Badania i rozwój w MŚP".  Jest to program, w którym firmy MŚP mogą sfinansować  prowadzenie prac badawczo - rozwojowych. W ramach konkursu przewidziano 2 typy projektów - budowę / t...

Śląskie RPO - nowy harmonogram konkursów na 2016 rok 2016-01-07

Śląskie Centrum przedsiębiorczości ogłosiło nowy, zaktualizowany harmonogram konkursów w ramach Regionalnego Programu Woj.Ślaskiego. Z punktu widzenia biznesu są dwie istotne zmiany - przyspieszono konkurs na prace badawczo - rozwojowe (działanie 1.2) i przesunięto pierwszy konkurs na ...

Bon na innowacje - nabór wniosków - małopolskie RPO 2015-12-28

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.2.3 RPO WM na dofinansowanie tzw. "Bonów na innowacje". Konkurs potrwa do 22 stycznia 2016 r., zaś wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną.  Dotację do 90% wydatków można pozyska...

Harmonogram konkursów na 2016 r. w ramach PO IR 2015-12-05

Ministerstwo Rozwoju zatwierdziło harmonogram konkursów PO Inteligentny Rozwój w 2016 roku. Pierwsze nabory wniosków w konkursach PO Inteligentny Rozwój w 2016 roku zaplanowano już w styczniu. 
Nabór wniosków w programie „Demonstrator” (Poddziałanie 1.1.2)  Narodowe Centrum Bada...

Innowacje w MŚP - Nabór wniosków - śląskie RPO 2015-10-31

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków (konkurs) do działania 3.2 RPO WSL pt. "Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych".  Jest to program, w którym firmy MŚP mogą sfinansować inwestycje w innowacyjne technologie dostępne w woj. ślask...

Dotacje na innowacje - przesunięcie konkursu - śląskie RPO 2015-09-24

Informujemy, że konkurs w działaniu 3.2 śląskiego RPO, którego start zaplanowano na 2.11.2015 r. nie odbędzie się najprawdopodbniej w tym terminie.
SCP deklaruje jednak, że z pewnością ruszy jeszcze w tym roku - szacuje się, że na przełomie listopada i grudnia br.
Ogłoszenie o kon...

Wyniki lipcowego konkursu w ramach działalnia 1.2.4 śląskiego RPO 2015-09-16

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zakończyło ocenę wniosków z dodatkowego, ogłoszonego w lipcu 2015 r. konkursu w ramach działania 1.2.4 RPO woj.śląskiego.  Miło nam poinformować, że wniosek jaki składaliśmy w tym konkursie dla naszego klienta uzyskał pozytywną ocenę i dofina...

Zwiększenie budżetu ostatniego konkursu śląskiego RPO 2007-2013 2015-09-14

Ślaskie Centrum Przedsiębiorczości poinformowało, że zwiększono alokację środków jakie zostaną rozdane w ramach ostatniego (lipcowego) konkursu z działania 1.2.4 śląskiego RPO 2007-2013. Zwiększenie jest istotne - niemal 3-krotne. Obecnie budżet konkursu to ponad  31,8 mln zł.
 ...

Współpraca gospodarcza i promocja - nabór wniosków - opolskie RPO 2015-09-14

W woj. opolskim ogłoszono nabór wniosków dla MŚP na pierwszy konkurs pt. "Współpraca gospodarcza i promocja". Można tam finansować projekty dot. wchodzenia na nowe rynki, udział w targach, wystawach, a także promocję działań, produktów itp.  Pomoc jest udzielana w trybie de minimis,...

Biuro rachunkowe OPI w Gliwicach ul. Jasna 28
wykonanie: kotonski.pl
Menu