Aktualności

Projekty badawcze i rozwojowe - nabór wniosków - NCBiR 2015-09-10

NCBiR prowadzi nabór wniosków do działania 1.1.1 POIR pt. "Badania przemysłowe i prace rozwojowe w przedsiebiorstwach".  Jest to program, w którym firmy MŚP mogą sfinansować badania przemysłowe i prace rozwojowe bądź same prace rozwojowe. Nie ma możliwości sfinansowania samych badań...

Bon na innowacje - nabór wniosków - PARP 2015-09-02

PARP rozpoczęła 31.08.2015r. nabór wniosków do działania 3.2.2 POIR pt. "Bon na innowacje w MŚP".  Jest to program, w którym firmy z sektora MŚP mogą sfinansować współpracę z jednostkami naukowymi np. w przedmiocie opracownia innowacyjnej technologii, produktu czy usługi. 
 

...

Badania na rynek - nabór wniosków - PARP 2015-09-01

Informujemy, że rozpoczyna się właśnie nabór wniosków do działania 3.2.1 POIR pt. "Badania na rynek".  Jest to program, w którym firmy z sektora MŚP mogą sfinansownsować projekty dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie ...

Dotacje na innowacje - planowany konkurs w śląskim RPO 2015-09-01

W ogłoszonym harmonogramie konkursów na rok 2015 przewidziano pierwszy konkurs na projekty inwestycyjne w MŚP pt. "Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych i procesowych".  Konkurs ma ruszyć w 02.11.2015 r. i potrwać do 04.01.2016 r. (zastrzeżono jednak, że termin ten może ul...

Poradnik o dotacjach 2015-08-08

W związku ze zbliżającymi się pierwszymi konkursami o dotacje dla firm - rozpoczynamy cykl publikacji dotyczących funduszy unijnych dla biznesu. Artykuły udostęniane będą na nasze stronie www w zakładce Dotacje / Poradnik. W szczególności będziemy się skupiać na informacjach dot....

Przesunięcie terminu konkursu w działalniu 1.2.4 RPO WSL 2015-07-07

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przesunęło start konkursu ogłoszenego dla działania 1.2.4 RPO z 8 lipca na 20 lipca 2015 r. 
Godzina rozpoczęcia naboru pozostaje bez zmian - konkurs startuje o 7.30 i dopiero od tej godziny dostępny będzie generator wniosków dla tego kokursu...
 
...

Dodatkowy konkurs o dotacje dla firm w woj.śląskim 2015-07-02

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło dodatkowy konkurs o dotacje dla przedsiębiorstw MŚP - w ramach wykorzystania pozostałych środków z poprzedniego okresu programowania 2007-2013. Projekty mają dotyczyć inwestycji prowadzących do wzrostu konkurencyjności firm poprzez wdroż...

Czekamy na nowe rozdanie środków na lata 2014 - 2020 2014-06-16

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości pozyskania dotacji informujemy, że konkursy w ramach poprzedniego okresu programowania 2007-2013 wyczerpały się. Obecnie trwają prace nad dokumentacją dla nowego okresu programowania 2014 - 2020. Znajdujemy się zatem w tzw. "międzyc...

Opracowanie wniosków do działania 8.2 PO IG 2014-01-10

Z przykrością informujemy, że zamknęliśmy listę wniosków jakie nasze biuro przygotuje w aktualnym konkursie PO IG działanie 8.2
Z uwagi na krótki termin trwania konkursu nie jesteśmy w stanie przyjąć żadnych więcej projektów.  
Ewentualne wsparcie doradcze w tym zakresie można u...

Dodatkowy konkurs w działaniu 8.2 PO IG 2013-12-27

Informujemy,  że w dniu 30.12.2013 r. PARP ogłosi dodatkowy - ostatni już  - nabór wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych o charakterze informatycznym związanych  z automatyzacją procesów B2B pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami.
Nabór  zostanie przeprowadzon...

Wyniki kolejnych konkursów o dotacje 2013-10-05

W dniu  4.10.2013 r. PARP ogłosiła wyniki kolejnego konkursu w działaniu 8.2 PO IG.  
Miło nam poinformować, ze wszystkie projekty przygotowane przez nasze biuro uzyskały dofinansowanie.  Aplikacje  złożone na przestrzeni maja i czerwca br. dla 12 przedsiębiorstw  uzyskały łącznie ...

Wyniki konkursu 8.2 2013-08-30

PARP zakończyła proces oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach działania 8.1 i 8.2 PO IG -  konkursy w maju br.
Miło nam poinformować, że osiągnęliśmy w tych konkursach 100% efektywność tzn. wszystkie wnioski złożone we współpracy z naszym biurem otrzymały dofinan...
Biuro rachunkowe OPI w Gliwicach ul. Jasna 28
wykonanie: kotonski.pl
Menu