Biuro rachunkowe

Biuro Rachunkowe OPI prowadzi kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie księgowości, kadr i płac oraz podatków.

Prowadzimy także rozliczenia podmiotów finansowanych środkami unijnymi.
 

Dlaczego my?!
 • Nasze biuro stawia sobie za cel priorytetowy jakość obsługi klienta.
 • Nasza oferta może być indywidualnie dostosowana do Państwa oczekiwań.  
 • Proponujemy konkurencyjne ceny i upust na początek dobrej współpracy – zapraszamy do zakładki OFERTA.
 • 20 letnie doświadczenie w rachunkowości, prawie podatkowym i gospodarczym.
 • Certyfikaty księgowe wydane przez Ministerstwo Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia
  ksiąg rachunkowych – zapraszamy do zakładki CERTYFIKATY.
 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tyt. wykonywania zawodu w PZU SA.
 • Ustawiczne doskonalenie kadry poprzez udział w szkoleniach, konferencjach i innych formach podnoszenia
  kwalifikacji zawodowych i kompetencji.
 • Reprezentujemy Państwa przed organami skarbowymi i administracyjnymi na podstawie pełnomocnictwa
  (ZUS, US, GUS i inne o ile zajdzie taka potrzeba).
 • Współpracujemy zarówno z mikroprzedsiębiorstwami jak i większymi spółkami prawa handlowego z różnych branż,
  w tym przedsiębiorstwami produkcyjnymi.
 • Stali klienci biura korzystają z bezpłatnych usług doradczych, w tym w zakresie dotacji unijnych.
 • Szanujemy Państwa czas - naszym atutem jest wygodna lokalizacja z własnym parkingiem - KONTAKT 
 • Oferujemy współpracę w trybie zdalnym, w tym z elektroniczną wymianą dokumentów poprzez system SALDEO
Standardowy zakres ofertyKsięgowość


Prowadzimy
 • księgi rachunkowe
 • podatkowe księgi przychodów i rozchodów
 • ewidencje dla ryczałtu ewidencjonowanego
 • ewidencje VAT
 • ewidencje środków trwałych i WNiP
 • ewidencje wyposażenia
 • inne ewidencje wymagane przepisami prawa

Sporządzamy
 • deklaracje podatkowe
 • sprawozdania finansowe
 • sprawozdania statystyczne
 • porady w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
 • rejestrujemy podmioty gospodarcze w KRS, REGON, US i ZUS, a także aktualizujemy dane firm

Dodatkowe usługi
 • opracowanie zakładowego planu kont
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości
 • dodatkowe, niestandardowe raporty, instrukcje, itp.
 • analizy ekonomiczne  i prognozy finansowe
 • sporządzanie sprawozdań do NBP 
 • pomoc w odzyskiwaniu należności od dłużników
 • pomoc w sporządzaniu wniosków kredytowych
 • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności i najkorzystniejszej formy opodatkowania

Kadry i płace


Prowadzimy
 • akta osobowe pracowników – przechowywane w siedzibie biura rachunkowego
 • kartoteki wynagrodzeń pracowników
 • ewidencję urlopową pracowników
 • ewidencję czasu pracy pracowników
 • rejestr wypadków przy pracy i rejestr chorób zawodowych
 • pełną obsługę umów zleconych i o dzieło

Sporządzamy
 • listy płac
 • deklaracje podatkowe PIT
 • sprawozdania statystyczne dotyczące zatrudnienia
 • deklaracje i zgłoszenia ZUS
 • dokumentację zasiłkową pracowników
 • raporty RMUA za okresy miesięczne

Dodatkowe usługi
 • opracowanie regulaminu pracy
 • opracowanie regulaminu wynagradzania
 • dodatkowe raporty, instrukcje, itp.
 • szkolenia BHP pracowników

Usługi pozaksięgowe

 • sporządzanie sprawozdań środowiskowych (emisje, odpady, inne)
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 

Usługi na systemie SAP


Zapraszamy do współpracy firmy poszukujące outsourcingu obsługi księgowej na systemie SAP. Posiadamy zespół wysokiej klasy specjalistów w zakresie SAP - zapewniający pełną obsługę, raportowanie i sprawozdawczość - także w języku angielskim. Doświadczenie naszego zespołu obejmuje obsługę firm handlowych, usługowych i produkcyjnych działających w złożonych strukturach międzynarodowych i korporacyjnych.
 
Pracujemy na systemach klienckich (zdalnie), a usługi obejmują wprowadzanie dokumentów do systemu SAP, automatyczne księgowania międzymodułowe, księgowania ręczne i zamykające, a także raportingi i analizy oparte o dane w systemie – w zakresie i terminach wymaganych przez klienta i jego jednostki nadrzędne.  Współpracujemy z działami wdrożeń i informatyki w zakresie aktualizacji / optymalizacji systemu. Indywidualnie ustalamy zakres obsługi adekwatny do oczekiwań i potrzeb  klienta.
 
Oczywiście powyższy zakres usług uzupełniony jest o standardowe elementy obsługi księgowej – jak w ofercie powyżej. Ceny obsługi księgowej na systemach SAP są ustalane indywidualnie z klientem.  Zapraszamy do współpracy w szczególności podmioty posiadające niewielkie (do kilku osób)  zespoły księgowe w strukturach wewnętrznych - nasze doświadczenie wskazuje, że outsourcing księgowości na systemach SAP prowadzi do istotnego obniżenia kosztów w tym zakresie bez obniżenia jakości obsługi, a nawet przy jej polepszeniu. 
 
Biuro rachunkowe OPI w Gliwicach ul. Jasna 28
wykonanie: kotonski.pl
Menu