Aktualności

Bon na innowacje - nabór wniosków - PARP 2015-09-02

PARP rozpoczęła 31.08.2015r. nabór wniosków do działania 3.2.2 POIR pt. "Bon na innowacje w MŚP".  Jest to program, w którym firmy z sektora MŚP mogą sfinansować współpracę z jednostkami naukowymi np. w przedmiocie opracownia innowacyjnej technologii, produktu czy usługi. 
 

Termin naboru :

31.08.2015 - rozpoczęcie naboru wniosków

30.12.2015 zakończenie naboru wniosków (o godz. 16.oo)

 

Limity i ograniczenia :

  60.000 zł. - Minimalna wartość projektu - w tym na pewne typy wydatków nałożono dodatkowe ograniczenia : 


400.000 zł. - Maksymalna wartość projektu, w tym maksymalnie :

          15% - na usługi dot. innowacji nietechnologicznej 

          15% - na wydatki dot. zakupu materiałów  


 

Poziom dofinansowania :

80% - dla firm mikro i małych

70% - dla firm średnich.


 

Wykonawcą usług w projekcie mogą być :

Jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadające siedzibę na terytorium RP oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B (zg.z art. 42 ust. 3 ustawy j.w.).

 

 
Koszty kwalifikowane do dofinansowania :
  • zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.
 oraz uzupełniająco :
  • zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, o ile będzie towarzyszyła usłudze głównej j.w., z tym że usługa ta nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.  
  • koszt materiałów pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.  Koszt materiałów także nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu. 

Operatorem programu jest PARP i to na jej stronach należy szukać informacji. Tam też udostępniony jest generator wniosków o dofinansowanie.

 

Pełna dokumentacja dostępna jest na stronie :

http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-2-3-2-bony-na-innowacje-dla-msp-2015-r 

Biuro rachunkowe OPI w Gliwicach ul. Jasna 28
wykonanie: kotonski.pl
Menu