Aktualności

Czas intensywnych szkoleń - projekt KFS 2016-04-18

Z przyjemnością informujemy, że nasze biuro otrzymało dofinansowanie do szkoleń pracowniczych w kwocie ponad 67 tys.zł. 
Szkolenia finansowane będą ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego i objęci będą nimi wszyscy pracownicy merytoryczni OPI. Projekt pozwoli podnieść kwalifikacje zawodowe personelu zarówno działu księgowości jak i kadr i płac - co wpłynie bezpośrednio na dalsze podnoszenie jakości usług świadczonych przez OPI.
 
Przed nami czas intensywnej edukacji - najwyższa kumulacja szkoleń i warsztatów planowana jest na maj- czerwiec oraz wrzesień 2016 r. Przedmiotem szkoleń  są przede wszystkim sprawy podatkowe i prawne, ale także kilkudniowe zaawansowane warsztaty Excel.

W okresie tym prosimy naszych klientów o wyrozumiałość w zakresie dostępności poszczególnych pracowników. Będą Państwo na bieżąco informowani o zaplanowanych nieobecnościach pracowników związanych z udziałem w w/w projekcie.

Biuro rachunkowe OPI w Gliwicach ul. Jasna 28
wykonanie: kotonski.pl
Menu