Aktualności

Dodatkowy konkurs o dotacje w woj. śląskim 2014-07-06

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło dodatkowy konkurs o dotacje dla przedsiębiorstw MŚP - w ramach wykorzystania pozostałych środków z poprzedniego okresu programowania 2007-2013. Projekty mają dotyczyć inwestycji prowadzących do wzrostu konkurencyjności firm poprzez wdrożenie nowych bądź ulepszonych produktów / usług.  Wszelkie informacje oraz generator wniosków dostępne są na stronie www.scp-slask.pl 
 
Przewidziano stały poziom dofinandsowania - 50% - bez względu na wilkość firmy. 
Maksymalna wartość dotacji to 800 tys.zł. 
Co ważne - dofinansowanie udzielane będzie w trybie pomocy de minimis - co oznacza, że będzie dostępne dla podmiotów jakie nie wykorzystały tu dostęnej puli 200 tys.EUR (liczonej łącznie dla lat 2013-2015).
 
1 podmiot może złożyć 1 wniosek.
Nabór wniosków zostanie automatycznie zamknięty po osiągnięciu 400% środków  przeznaczonych na konkurs (alokacja jest niewielka i wynosi ok. 12 mln zł.).  Konkurs startuje 20 lipca 2015 r. o godz. 7.30 i wydaje się, że czas wypałnienia wniosku ma tu kluczowe znaczenie...
 
Punktacja będzie zero-jedynkowa, co zatem zdecyduje o kolejności wniosków na liście rankingowej ? Wartość projektów - im wyższa kwota zaplanowanych wydatków (kosztów projektu) tym wniosek będzie wyżej. Biorąc to pod uwagę dostępną alokację oraz powyższą zasadę - wydaje się, że sens ma jedynie składanie wniosków na relatywnie duże projekty...

Biuro rachunkowe OPI w Gliwicach ul. Jasna 28
wykonanie: kotonski.pl
Menu