Doradztwo i szkolenia

Biuro Rachunkowości i Finansów OPI w Gliwicach wspomaga przedsiębiorców
poprzez doradztwo gospodarcze i finansowe oraz specjalistyczne szkolenia księgowe.

Proponujemy nowoczesne formy komunikacji, w tym usługi świadczone zdalnie w modelu telekonferencji.
Dysponujemy bazą dydaktyczną, sprzętową i lokalową związaną z działalnością szkoleniową OPI.

Szkolenia księgowe


W ostatnim czasie nasze biuro poszerzyło ofertę o dedykowane szkolenia księgowe. Szkolenia oparte są o autorskie schematy nauczania, wsparte przez technologie informatyczne - w trakcie warsztatów wykorzystujemy dedykowaną aplikację szkoleniową pomagającą kursantom zrozumieć i przećwiczyć zagadnienia księgowe. Podczas szkoleń przechodzimy cały proces księgowy - od zbudowania planu kont, poprzednich operacji, aż do sporządzenia na podstawie tych księgowań sprawozdań finansowych i podatkowych.

Dla kogo:
 • małych firm – księgi podatkowe
 • spółek i większych firm – księgi handlowe
 • organizacji pozarządowych
 • osób chcących zdobyć nowe kwalifikacje

Co oferujemy:
 • małe grupy – do 6 os.
 • szkolenia dedykowane dla branż
 • szkolenia na zamówienie
 • autorskie metody nauczania
 • innowacyjną aplikację szkoleniową
 • konkurencyjne ceny

Co zyskujesz
 • nowe kwalifikacje
 • zrozumienie zagadnień księgowych
 • umiejętność sporządzenia sprawozdań
 • samodzielność w prowadzeniu małej księgowości
 • certyfikat udziału w szkoleniu

Doradztwo gospodarcze


Proponujemy usługi doradcze związane z zakładaniem, prowadzeniem, przekształceniami przedsiębiorstw, w tym:

 • Zakładaniem działalności gospodarczej osób fizycznych
 • Zakładaniem spółek prawa handlowego – osobowych i kapitałowych
 • Przekształceniami firm i zmianą formy prowadzenia działalności
 • Pomocą w sporządzaniu i prowadzeniu dokumentów do jakich zobowiązane są zarządy spółek (m.in. księga udziałów, rejestry uchwał, sprawozdania zarządu)
 • Doborem optymalnej formy opodatkowania działalności
 • i inne...

Doradztwo finansowe


Proponujemy usługi doradcze, konsultacje i opracowania związane finansowaniem przedsiębiorstw i ich inwestycji, w tym:

 • Poszukiwaniem źródeł finansowania działalności gospodarczej (pożyczki preferencyjne, pożyczki celowe, kredyty bankowe, leasing, dotacje i inne)
 • Sporządzaniem wniosków kredytowych dla firm
 • Sporządzaniem analiz i prognoz finansowych firm i projektów inwestycyjnych
 • Sporządzaniem biznesplanów dla różnych celów (zarządzanie, inwestycje, kredyty, dotacje i inne)
 • Sporządzaniem harmonogramów rzeczowo – finansowych inwestycji
 • Sporządzaniem studiów wykonalności inwestycji
 • Badaniem płynności finansowej firm
 • i inne...

Biuro rachunkowe OPI w Gliwicach ul. Jasna 28
wykonanie: kotonski.pl
Menu