Poradnik

Dotacje dla biznesu w śląskim RPO - syntetycznie 2015-08-17

Poniżej przedstawiamy syntetyczną informację na temat 3 typów działań w jakich przewidziano dofinansowanie w formie dotacji dla firm w ramach RPO woj.śląskiego na lata 2014 - 2020.  Są to podstawowe dane / parametry każdego z tych działań - ujęte w formie tabelarycznej i porównawczej :


 Działanie 1.2 – Badania i rozwój w MŚP – B+R


Opis i cele

Poziom  (%) dofinansowania

 

Minimalna

kwota dotacji


 

Max.kwota dotacji

Data najbliższego konkursu

Tworzenie nowej lub rozwój istniejącej infrastruktury B+R w MŚP, badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez firmy na terenie woj. śląskiego -  do etapu pierwszej produkcji włącznie (instalacje pilotażowe)

 

Cel – tworzenie innowacyjnych produktów / usług

45%

 dla firm MŚP

 


200.000 zł.

 

5 mln.zł.

dla prac B+R

 

10 mln.zł.

dla budowy infrastruktury

2016 r.

 


Działanie 3.2 – Innowacje w MŚP


Opis i cele

Poziom  (%) dofinansowania

Min.kwota dotacji

Max.kwota dotacji

Data najbliższego   konkursu

Rozwój / rozbudowa firmy przez inwestycje w nowoczesne (wysokoinnowacyjne)  maszyny, sprzęt, technologie itp.

 

Cel – nowe lub ulepszone produkty / usługi oraz wejście na nowe rynki zbytu (wzrost zasięgu oferty firmy).

45%

 dla firm MŚP

100.000 zł.

 

 

2.000.000 zł.

02.11.2015 r

do 04.01.2016 rDziałanie 3.3 – Technologie informacyjno – komunikacyjne w MŚP – TIK

 

Opis i cele

Poziom  (%) dofinans.

Minimalna

kwota dotacji

Max.

kwota dotacji

Data najbliższego konkursu

Projekty o charakterze informatycznym typu :

B2B – automatyzacja współpracy między firmami, np.    

systemy do wymiany informacji, zarządzania procesami

B2C – e-handel, e-usługi dedykowane konsumentom

B2E – automatyzacja relacji z pracownikami, systemy do wewn. zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

C2C – model zakładający automatyzację współpracy między konsumentami np. portale sprzedażowe, aukcyjne

45%

dla firm MŚP

   50.000 zł.

 

 

500.000 zł.

2016 r.

 


RPO Woj.Śląskiego
Biuro rachunkowe OPI w Gliwicach ul. Jasna 28
wykonanie: kotonski.pl
Menu