Dotacje unijne

OPI wspomaga przedsiębiorców w pozyskiwaniu bezzwrotnych funduszy unijnych.

Posiadamy doświadczenie sięgające jeszcze okresu przedakcesyjnego (Fundusze STRUDERA - PHARE I i II)

 

W latach 2008-2013 pozyskaliśmy dla naszych klientów ok. 50 dotacji na łączną kwotę ok. 30 mln zł. 

Przygotowane przez nas projekty składane były w ramach programów RPO woj.śląskiego i opolskiego oraz PO IG. 

Efektywność jaką osiągnęło  OPI w tej perspektywie (pozytywnie ocenione wnioski skutkujące przyznaniem dotacji)

to ponad 70% w ramach RPO oraz  niemal 90% w ramach PO IG.   

 

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi referencjami dot. przygotowania aplikacji o środki unijne.

Nowa perspektywa finansowa 2014 - 2020

W związku z rozpoczęciem nowego okresu programowania 2014-2020 oferujemy usługi w zakresie 
aplikowania o dofinansowanie w formie dotacji oraz zwrotnych instrumentów finansowych 
dostępnych w nowej perspektywie. Harmonogram prac zmierzających do pozyskania  dotacji
obejmuje w szczególności:

 • Ocenę projektu pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania,
 • Wybór właściwego programu pomocowego, z którego można pozyskać środki,
 • Sporządzenie biznesplanu / studium wykonalności projektu,
 • Sporządzenie analizy i prognozy finansowej,
 • Kompletację dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dotację,
 • Sporządzenie wniosku o dotację,
 • Rozliczenie poniesionych nakładów i wniosek o wypłatę dotacji.
 
Masz wątpliwości, czy możesz pozyskać bezzwrotne dofinansowanie do swoich wydatków skontaktuj się z nami.
Masz pomysł na biznes, ale nie posiadasz wystarczających środków na jego realizację
– zajrzyj do zakładki doradztwo finansowe!

Dodatkowe usługi


Oferujemy wsparcie przy rozliczaniu projektów unijnych - zarówno w fazie realizacji jak i kontroli projektów, w tym:

 • podatkowe aspekty wykorzystania dotacji unijnych,
 • księgowość projektów / firm finansowanych środkami unijnymi,
 • rozliczanie projektów - przygotowanie wniosków o płatności pośrednie i końcową,
 • przygotowanie dokumentacji związanej z wprowadzaniem zmian w umowach, aneksami itp.,
 • konsultacje dot. realizacji projektów od strony organizacyjnej, procedury konkursowe itp.,
 • przygotowanie do kontroli projektu - weryfikacja dokumentacji,
 • uczestnictwo w kontroli projektów,
 • korespondencja z instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi.

Oferujemy zarówno kompleksową opiekę nad projektami jak i odrębnie poszczególne usługi.

Ceny za pozyskanie dotacji


Cena za pozyskanie dotacji jest wartością procentową od pozyskanej dotacji i zawsze ustalana jest indywidualnie, a determinuje ją  wiele czynników, takich jak:

 • Rodzaj projektu - inwestycyjny, badawczy, inny
 • Złożoności projektu - ilość działań potrzebnych do jego realizacji, czas trwania projektu.
 • Rodzaj konkursu - nakład pracy potrzebnej do przygotowania wniosku jest zmienny przy różnych programach unijnych.
 • Wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą - prowizja biura jest wartością % liczoną od przyznanego dofinansowania.
 • Wewnętrzna prognoza biura co do prawdopodobieństwa otrzymania dotacji na dany projekt.

Dla orientacji możemy wskazać, że średnio wartość prowizji "succes fee" oscyluje w granicach 5% od pozyskanego finansowania w projektach do 1 mln zł. i ok. 3% w projektach pow. 1 mln.zł. W celu uzyskania bardziej precyzyjnej oferty cenowej prosimy o kontakt z naszym biurem.

 Biuro rachunkowe OPI w Gliwicach ul. Jasna 28
wykonanie: kotonski.pl
Menu