Poradnik

Harmonogram naboru wniosków w POIR w 2015 r. 2015-09-02

Poniżej prezentujemy harmonogram naboru wniosków w ramach POIR na rok 2015. Określa on daty planowanych konkursów oraz operatora odpowiedzialnego za dane działanie - PARP, NCBiR, BGK, ewentualnie Ministerstwo Gospodarki - z tych dotyczących przedsiębiorstw. Dla firm interesujące są tu głównie działania o numerach :
 
1.1.1 (konkurs trwa) i 1.1.2  - w zakresie prac B+R (badawczo - rozwojowe)  
2.3.2 (konkurs trwa)            - w zakresie współracy z jednostkami naukowymi (zlecenia im prac...)  
3.2.1 (konkurs trwa) i 3.2.2  - w zakresie inwestycji w innowacje. 
 

 
 
Rozwinięcie skrótów zastosowanych w harmonogramie :
PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  
NCBiR - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego
MG - Ministerstwo Gospodarki
OPI - to nie my :) to Ośrodek Przetwarzania Informacji 

Biuro rachunkowe OPI w Gliwicach ul. Jasna 28
wykonanie: kotonski.pl
Menu