Poradnik

Mapa pomocy regionalnej - na ile możemy liczyć ? 2015-08-12

Mapa pomocy regionalnej decyduje na jakie dofinansowanie mogą liczyć firmy w poszczególnych regionach / województwach Polski. Im silniejszy region -  tym mniejszy % dofinansowania.  Mapa jest podstawą ustalania dopuszczalnego dofinansowania o ile jest ono udzielane w trybie pomocy regionalnej (a nie np. de minimis...).  Poniżej mapa pomocy regionalnej na lata 2014-2020 :  
 
 
To co pokazuje mapa to bazowe % wsparcia. Do tego niewielkie firmy dostają dodatkowe premie :

o   firmy mikro i małe  +20%

o   firmy średnie  +10%

 

Przechodząc na grunt woj. śląskiego – gdzie bazowa stopa dofinansowania to 25% - wygląda to tak :

o  firmy mikro i małe – do 50 pracowników – dostaną  45%dofinansowania

o  firmy średnie pow.50 i do 250 pracowników – dostaną 35% dofinansowania

 

Woj. śląskie zostało zaliczone do 3 regionów o najwyższym poziomie rozwoju w Polsce – więc dotacje tu będą najniższe (nie licząc miasta stołecznego…). Tak niestety działa pomoc regionalna – nasłabsi dostają najwięcej…  


Co istotne – patrzymy na województwo, w którym zamierzamy inwestować – a nie na to w którym mamy siedzibę ! Zatem firma ze śląska, która będzie inwestować w Opolu otrzyma dofinansowanie właściwe dla Opola (wyższe niż gdyby inwestowała u siebie…)  – ale też w tamtejszym RPO (regionalny program operacyjny)  musi szukać dofinansownia. Każde województwo finansuje wyłącznie projekty realizowane na jego terenie przez przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terenie Polski. Tu warto zwrócić uwagę, że oddział firmy zagranicznej zarejestrowany w polskim KRS – nie spełnia tego kryterium (siedzibę ma poza Polską)!

 

Należy też zwrócić uwagę, że tak wyliczone poziomy dofinansowania dotyczą – jak napisano wyżej - pomocy regionalnej.  Zdarza się czasem, że pomoc w konkursach lub na pewne typy wydatków udzielana jest jednak w innym trybie – pomocy de minimis – o którym pisaliśmy w poprzednim poście…

Biuro rachunkowe OPI w Gliwicach ul. Jasna 28
wykonanie: kotonski.pl
Menu