Poradnik

Mikro, mała, średnia - jaka jest Twoja firma ? 2015-08-10

Przynależność do sektora MśP - czyli firm mikro, małych lub średnich - często decyduje o możliwości aplikowania o środki unijne, czy skorzystania z pomocy de minims… Ma też wpływ na możliwy do uzyskania poziom dofinansowania. Zatem poprawne określenie swojego statusu to sprawa fundamentalna. W RPO woj. śląskiego dofinansowanie przewidziano wyłącznie dla firm z sektora MŚP.  Sposób ustalania swojego statusu – mikro, mały lub średni - prezentuje poniższa tabela :

 

 

 

 

Status mikro, małej lub średniej firmy zachowujemy, jeśli spełniamy kryterium liczby pracowników i przynajmniej jeden (dowolny) wskaźnik finansowy. Przykładowo :  nasze obroty mogą przekraczać znacząco 10 mln zł. , ale jeśli będziemy mieć mniej niż 10 pracowników i sumę bilansową poniżej 2 mln zł. - nadal będziemy firmą mikro. 

 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zmiana statusu firmy w ramach w/w definicji nie dzieje się z dnia na dzień i jest nim dość trudno "manipulować". Trzeba bowiem utrzymać zmienione paramtery 2 lata - aby w trzecim roku nasz status uległ zmianie... 

 

I najważniejsza informacja - status MŚP ustala się biorąc pod uwagę powiązania kapitałowe i osobowe z innymi podmiotami. Definicja powiązań i zależności jest dość złożona, dlatego zainteresowanych zachęcamy by sięgnąć do podręcznika opublikowanego przez PARP:  http://www.parp.gov.pl/files/74/87/1155.pdf  - sprawa jest tam dość jasno i czytelnie objaśniona.  

Biuro rachunkowe OPI w Gliwicach ul. Jasna 28
wykonanie: kotonski.pl
Menu