Modele współpracy

Modele współpracy

Bazowym systemem informatycznym naszego biura jest ERP Optima firmy COMARCH SA. Posiadamy też dedykowany zespół do obsługi systemów SAP. Ponadto pracujemy dla naszych klientów na systemach WAPRO  firmy Asseco oraz  Streamsoft Prestiż firmy Stream Soft.
 
  
Comarch ERP Optima              Stream Soft                   Asseco Wapro                       SAP
              
 
Współpraca z biurem OPI może być realizowana w kilku formach.  Bez względu na model współpracy klient otrzymuje od biura okresową informację zwrotną w postaci danych o płatnościach podatkowych i innych, zestawień / analiz księgowych, raportów wg standardowych formatów OPI lub dostosowanych do potrzeb klienta.  Biuro przygotowuje też klientowi dane pod różne specyficzne potrzeby np. związane aplikowaniem o kredyt, windykowaniem należności, itd.  
 
Modele współpracy dostępne dla naszych klientów pogrupowaliśmy w kolejności ich popularności tj. częstotliwości występowania (począwszy od najbardziej popularnego) :
 
Model 1
Prowadzenie ksiąg na systemie biura (ERP Optima) przez dedykowaną księgową/ego i dedykowaną kadrową. W tej formie współpracy możliwe jest wdrożenie importu danych będących w posiadaniu klienta (np. faktury sprzedaży) – o ile ich ilość uzasadnia wdrożenie takiego rozwiązania.  Jest to podstawowy, najczęściej stosowany model współpracy. Jego zaletą jest brak nakładów początkowych związanych z obsługą księgową - takich jak organizacja stanowiska pracy, zakup sprzętu, licencji systemu księgowego itp. Z tego względu jest to optymalna finansowo forma współpracy.
 
Model 2
Prowadzenie ksiąg na systemie klienta - poprzez zdalne podłączenie pracownika OPI. W tej formie współpracy właścicielem licencji na system jest klient, a biuro jest jedynie jego operatorem. Ta forma współpracy umożliwia nam pełny i bieżący dostęp do danych systemowych generowanych po stronie klienta (np. magazyny, faktury sprzedaży, itp.), z drugiej strony klient ma pełny i bieżący dostęp do danych księgowych. Model ten generuje po stronie klienta pewne koszty początkowe związane z obsługą księgową - zakup licencji systemu księgowego, jego utrzymanie i aktualizacje, zapewnienie ciągłości dostępu do systemu (stanowisko serwerowe, łącze internetowe, itp.). Po stronie OPI pozostaje organizacja stanowiska pracy. Zaletą jest posiadanie w swoich zasobach systemu informatycznego – bez względu na to kto w danym okresie na nim operuje (dostęp do danych historycznych, łatwa zmiana modelu współpracy, zmiana operatora bez utraty danych). Model ten często stanowi też o optymalizacji kosztów obsługi księgowej – dzięki dużym możliwościom automatyzacji księgowań.
 
Model 3
Prowadzenie ksiąg rachunkowych na systemie klienta i w jego siedzibie przez delegowanego pracownika OPI. W tej formie współpracy wystąpią wszystkie zalety modelu nr 2, a dodatkowo obecność pracownika/ów OPI wewnątrz firmy klienta umożliwia płynną, bieżącą realizację zadań, bez konieczności dostarczania dokumentów do OPI, bezpośredni, nieograniczony dostęp do służb księgowych przez personel klienta w miejscu pracy. Usprawnia to organizację pracy i dostosowuje ją do aktualnych priorytetów klienta. Powoduje też z pewnością lepsze rozumienie specyfiki klienta i procesów zachodzących w jego firmie. To model współpracy wiążący się z wyższymi cenami - dedykowany dla większych podmiotów, najczęściej rozważany przy firmach produkcyjnych.
 


Biuro rachunkowe OPI w Gliwicach ul. Jasna 28
wykonanie: kotonski.pl
Menu