Dotacje unijne

Nowa perspektywa finansowa 2014 - 2020

W związku z rozpoczęciem nowego okresu programowania 2014-2020 oferujemy usługi w zakresie 
aplikowania o dofinansowanie w formie dotacji oraz zwrotnych instrumentów finansowych 
dostępnych w nowej perspektywie. Harmonogram prac zmierzających do pozyskania  dotacji
obejmuje w szczególności:

  • Ocenę projektu pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania,
  • Wybór właściwego programu pomocowego, z którego można pozyskać środki,
  • Sporządzenie biznesplanu / studium wykonalności projektu,
  • Sporządzenie analizy i prognozy finansowej,
  • Kompletację dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dotację,
  • Sporządzenie wniosku o dotację,
  • Rozliczenie poniesionych nakładów i wniosek o wypłatę dotacji.
 
Masz wątpliwości, czy możesz pozyskać bezzwrotne dofinansowanie do swoich wydatków skontaktuj się z nami.
Masz pomysł na biznes, ale nie posiadasz wystarczających środków na jego realizację
– zajrzyj do zakładki doradztwo finansowe!

Biuro rachunkowe OPI w Gliwicach ul. Jasna 28
wykonanie: kotonski.pl
Menu