Poradnik

Pomoc de minimis - co to jest ? 2015-08-11

De minimis to nic innego jak tryb udzielania pomocy publicznej – rządzący się określonymi warunkami / przepisami - dostępny tylko dla sekotra MŚP (mikro, małe, średnie firmy).  Czym ten tryb różni się od pomocy regionalnej ?  Otóż pomoc de minimis nie jest limitowana wartościami %  jak w mapie pomocy regionalnej – można udzielić firmie nawet 100% dofinansowania, bez względu na region gdzie podmiot się znajduje i bez względu na jego wielkość. 

 

Jest ona jednak limitowana kwotowo – jeden podmiot nie może dostać więcej pomocy de minimis niż 200 tys. EUR na przstrzeni 3 lat.  Aplikując o dofinansowanie w tym trybie trzeba mieć więc na uwadze jakie mamy aktualne wykorzystanie pomocy de minimis...

 

Bardzo ważne jest to, że jest to limit dla jednego przedsiębiorstwa, przez które - zgodnie z definicją KE - rozumiemy swoją firmę łącznie z jej siecią zależności i powiązań. Jak ustalić te powiązania ? Podobnie jak objaśniono to przy ustalaniu statusu MŚP - pisaliśmy o tym w poprzednim poście...

 


 


Zdarza się, że firmy nawet nie zdają sobie sprawy, że korzystały z pomocy de minimis – tymczasem jest ona bardzo często spotykana. W tym trybie udziela się pomocy np. w nastepujących sytuacjach :

  1. Raty lub odroczenie płatności zobowiązań publicznych (US, ZUS, podatki lokalne, itp.)
  2. Jednorazowa amortyzacja środków trw.i WNiP pow. 3.500 zł.
  3. Poręczenia / gwarancje kredytów przez BGK – często proponowane / podtykane przez banki komercyjne jako dodatkowe wsparcie zabezpieczenia kredytów.
  4. Udział w bezpłatnych lub dofinansowanych szkoleniach, usługach doradczych, itp.
  5. Dotacje i/lub dopłaty otrzymane w tym właśnie trybie.

 

Po otrzymaniu pomocy de minimis powinniśmy zawsze otrzymać stosowne zaświadczenie – mówi ono jaką kwotę z dostępnego limitu pomocy de minimis wykorzystaliśmy - ale nie zawsze dzieje się to autoamtycznie. Np. w przypadku jednorazowej amortyzacji trzeba o takie zaświadczenie wystąpić do urzędu skarbowego.  Dla pomocy de minimis prowadzona jest centralna baza – dostępna dla podmiotów udzielających takiej pomocy. Zatem niczego się nie ukryje… 


Warto gromadzić te zaświadczenia i przechowywać w jednym miejscu min. 3 lata, ponieważ przy kolejnych wykorzystaniach pomocy de minimis będziemy o kopie tych zaświadczeń proszeni…  Jeśli dopiero wówczas zaczniemy ich szukać lub będziemy prosili o nie w US – może być nerwowo… - zwłaszcza przy dotacjach, gdzie wszystko się dzieje pod reżimem terminów!

Biuro rachunkowe OPI w Gliwicach ul. Jasna 28
wykonanie: kotonski.pl
Menu