Poradnik

Koszty kwalifikowane w działaniu 3.2 RPO WSL 2015-10-31

Artykuł poświęcony jest omówieniu kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych oraz ich ewentualnych limitów w ogłoszonym konkursie o dotacje w ramach działania 3.2 RPO WSL. W konkursie tym pomoc beneficjentom udzielana będzie w dwóch trybach :  w oparciu o art. 14 Rozporządzenia Komis...

Harmonogram naboru wniosków w POIR w 2015 r. 2015-09-02

Poniżej prezentujemy harmonogram naboru wniosków w ramach POIR na rok 2015. Określa on daty planowanych konkursów oraz operatora odpowiedzialnego za dane działanie - PARP, NCBiR, BGK, ewentualnie Ministerstwo Gospodarki - z tych dotyczących przedsiębiorstw. Dla firm interesujące są tu g...

Dotacje dla biznesu w śląskim RPO - syntetycznie 2015-08-17

Poniżej przedstawiamy syntetyczną informację na temat 3 typów działań w jakich przewidziano dofinansowanie w formie dotacji dla firm w ramach RPO woj.śląskiego na lata 2014 - 2020.  Są to podstawowe dane / parametry każdego z tych działań - ujęte w formie tabelarycznej i porównawcze...

Dotacje dla biznesu w śląskim RPO - wprowadzenie 2015-08-14

Jeszcze w tym roku ruszy pierwszy konkurs o dofinansowanie projektów biznesowych na Śląsku. Warto się zatem przyjrzeć zapisom śląskiego RPO - by móc przygotować się do aplikowania. Poniżej omówiono podstawowe i ogólne  zasady / warunki jakimi rządzić się będą dotacje dla biznesu...

Mapa pomocy regionalnej - na ile możemy liczyć ? 2015-08-12

Mapa pomocy regionalnej decyduje na jakie dofinansowanie mogą liczyć firmy w poszczególnych regionach / województwach Polski. Im silniejszy region -  tym mniejszy % dofinansowania.  Mapa jest podstawą ustalania dopuszczalnego dofinansowania o ile jest ono udzielane w trybie pomocy regionalne...

Pomoc de minimis - co to jest ? 2015-08-11

De minimis to nic innego jak tryb udzielania pomocy publicznej – rządzący się określonymi warunkami / przepisami - dostępny tylko dla sekotra MŚP (mikro, małe, średnie firmy).  Czym ten tryb różni się od pomocy regionalnej ?  Otóż pomoc de minimis nie jest limitowana wartościami %...

Mikro, mała, średnia - jaka jest Twoja firma ? 2015-08-10

Przynależność do sektora MśP - czyli firm mikro, małych lub średnich - często decyduje o możliwości aplikowania o środki unijne, czy skorzystania z pomocy de minims… Ma też wpływ na możliwy do uzyskania poziom dofinansowania. Zatem poprawne określenie swojego statusu to sprawa fun...

Biuro rachunkowe OPI w Gliwicach ul. Jasna 28
wykonanie: kotonski.pl
Menu