Aktualności

Subwencja PFR start naboru - Firmy małe i średnie 2020-05-01

W dniu dzisiejszym rusza nabór wniosków o subwencję z PFR.
Wnioski składamy z poziomu bankowości elektronicznej (tylko konto firmowe). Nabór wniosków trwa do 31.07.2020 r. lub do wyczerpania środków - jednak budżet na subwencje jest ogromny - 25 mld dla firm mikro i 50 mld dla małych i średnich.
 
Wartość subwencji dla mikrofirmy oparta jest o liczbę pracowników - do 9 osób.
Sposób liczenia zatrudnienia przedstawiamy w załaczniku przy czym są tam 2 różne definicje :
1. (górna) Służy do ustalenia wielkości firmy : mikro (do 9) lub mała i średnia (od 10 do 250) - na tej podstawie klikamy we wnisku odpowiedni przycisk.
2. (dolna) Służy do ustalenia wartości subwencji (liczba pracowników na kórych przysługuje nam subwencja) oraz jest podstawą do wylicznia wskaźnika utrzymania zatrudnienia w celu umorzenia części subwencji.
 
Należna wartość subwencji jest oparta o obroty firmy w 2019 r. (netto wg złożonych deklaracji VAT) i wskaźnika przypisanego do poziomu spadku obrotów - jak w tabeli poniżej :

 

Po upływie 12 miesięcy będzie można wystąpić  o umorzenie części subwencji (która do tego czasu jest nieoprocentowaną pożyczką).
Warunki umorzenia są nastepujące :
25% - za utrzymanie działalności przez kolejnych 12 miesięcy (nie wolno jej zawieszać !) - wg par.3 ust. 2b (i) umowy.
do 25% - na pokrycie strat, o ile wystąpią, zaś sposób wyliczenia rekompensaty określony jest w par.3 ust. 2b (ii) umowy
25% - za utrzymanie zatrudnienia wg stanu na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku - wg par.3 ust. 2b (iii) umowy.
 
UWAGA ! Bezwzględnym warunkiem umorzenia jest złożenie wniosku (rozliczenia) w rygorystycznym  terminie 10 dni od rocznicy otrzymania środków na konto. Uchybienie temu terminowi spowoduje obowiązek zwrócenia całej kwoty subwencji !!! 
 
Pozostałe 25% trzeba będzie zwrócić zawsze - ale w dłuższym czasie tj. w 24 miesięcznych ratach bez odsetek.

Biuro rachunkowe OPI w Gliwicach ul. Jasna 28
wykonanie: kotonski.pl
Menu