Aktualności

Technologie informatyczne - Nabór wniosków - śląskie RPO 2016-07-29

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło pierwszy konkurs dla działania 3.3 RPO WSL pt. "Technologie informacyjno komunikacyjne w działalności gospodarczej" - tzw. TIK.  Jest to program, w którym firmy z sektora MŚP mogą sfinansować  projekty o charakterze informatycznym. W ramach konkursu przewidziano kilka typów projektów :

B2B (Business to business) - automatyzacja współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami dzięki zastosowaniu TIK - budowa / zakup rozwiązań realizujących zewnętrzne procesy biznesowe
B2C (Business to Consumer) - automatyzacja współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem, a konsumentami dzięki zastosowaniu TIK - budowa / zakup rozwiązań służących świadczeniu e-usług
B2E (Business to Employee) - automatyzacja procesów zachodzących  wewnątrz przedsiębiorstwa dzięki zastosowaniu TIK - budowa / zakup rozwiązań automatyzujacych procesy zachodzące między przedsiębiorstwem, a pracownikami, systemy zarządzania przedsiębiorstwem, ERP, itp
C2C (Consumer to Consumer) - model zakładający interakcję biznesową między konsumentami przy wykorzystaniu TIK - np. budowa portali aukcyjnych, sprzedażowych, itd.

Termin naboru :

29.08.2016 - rozpoczęcie naboru wniosków

06.10.2016 zakończenie naboru wniosków

 

Limity i ograniczenia :

  50.000 zł. - minimalne wnioskowane dofinansowanie - daje to minimalną wartość projektu dla firmy małej ok. 115.000 zł.   i średniej ok. 145.000 zł.  

500.000 zł. - maksymalne wnioskowane dofinansowanie - daje to maksymalną wartość projektu dla firmy małej ok. 1.150.000 zł.  i średniej ok. 1.450.000 zł.

 

Poziom dofinansowania - Grupa 1 nielimitowana :

Wydatki inwestycyjne (środki trwałe i WNiP) - zgodnie z mapą pomocy regionalnej :

45% - firmy mikro i małe  

35% - firmy średnie 

Wynagrodzenia personelu :

 50% - firmy mikro, małe i średnie - limit do 10% kosztów z gr.1 j.w. 

 

 

Poziom dofinansowania - Grupa 2 objęta limitami :  

Wydatki na usługi doradcze :

50% - firmy mikro, małe i średnie - limit do 10% kosztów z gr.1 j.w.

Szkolenia :

50% - firmy mikro, małe i średnie - limit do 10% kosztów z gr.1 j.w. 

Pozostałe wydatki pośrednie :

50% - firmy mikro, małe i średnie - limit do 10% kosztów z gr.1 i 2 j.w. 


 

UWAGA :

Wnioski o dofinansowanie składane będą wyłącznie w wersji elektronicznej - poprzez platformę ePUAP lub z użyciem podpisu elektronicznego. Operatorem programu jest SCP i to na jego stronach należy szukać informacji. Tam też udostępniony jest generator wniosków o dofinansowanie.
 

Pełna dokumentacja konkursu dostępna jest na stronie :  https://www.scp-slask.pl/ - link znajduje się TUTAJ


Biuro rachunkowe OPI w Gliwicach ul. Jasna 28
wykonanie: kotonski.pl
Menu