Aktualności

Zapytanie ofertowe nr UE/2020/01 2020-07-21

 
 
 

W związku z realizacją projektu :

„Inwestycja w nowoczesne technologie informatyczne celem wdrożenia pracy zdalnej w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych w biurze rachunkowym oraz wdrożenie elektronicznego odczytu dokumentów OCR”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”

 

ogłaszamy postępowanie konkursowe w trybie zbierania ofert na zakup, instalację i wdrożenie infrastruktury informatycznej biura rachunkowego.


Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz konfiguracją i instalacją 25 laptopów,  w tym :

a.      Laptopy stanowiskowe  – 24 szt.

b.     Laptop ze stacją dokującą na stanowisko zarządzające – 1 szt.

c.      Pakiety oprogramowania biurowego użytkowego – 2 licencje

 
Pełna treść zapytania ofertowego wraz z warunkami i wymaganiami zamawiającego dostępna jest do pobrania w pliku PDF poniżej.
 
Termin składania ofert upływa 29.07.2020 r. o godz. 14.oo

Pliki do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe UE/2020/01
Biuro rachunkowe OPI w Gliwicach ul. Jasna 28
wykonanie: kotonski.pl
Menu