Aktualności

Zapytanie ofertowe nr UE/2020/02 2020-07-21

 
 
 W związku z realizacją projektu :

„Inwestycja w nowoczesne technologie informatyczne celem wdrożenia pracy zdalnej w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych w biurze rachunkowym oraz wdrożenie elektronicznego odczytu dokumentów OCR”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”

 

ogłaszamy postępowanie konkursowe w trybie zbierania ofert na zakup, instalację i wdrożenie infrastruktury informatycznej serwerowni biura rachunkowego.

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa serwerowni biura rachunkowego oraz wdrożenie rozwiązań OCR w zakresie szczegółowym określonym w pkt. III Zapytania ofertowego.

Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu, oprogramowania, montaż, instalację, konfigurację i uruchomienie w środowisku produkcyjnym.

  

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z warunkami i wymaganiami zamawiającego dostępna jest do pobrania w pliku PDF poniżej.
 
Termin składania ofert upływa 29.07.2020 r. o godz. 14.oo

 Pliki do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe UE/2020/02
Biuro rachunkowe OPI w Gliwicach ul. Jasna 28
wykonanie: kotonski.pl
Menu