Aktualności

Zapytanie ofertowe nr UE/2020/03 2020-07-21

 
 
 W związku z realizacją projektu :

„Inwestycja w nowoczesne technologie informatyczne celem wdrożenia pracy zdalnej w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych w biurze rachunkowym oraz wdrożenie elektronicznego odczytu dokumentów OCR”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”

 

ogłaszamy postępowanie konkursowe w trybie zbierania ofert na zakup licencji systemu finansowo – księgowego dla biura rachunkowego - przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 pakietów licencji ERP Optima. Zamówienie obejmuje dostawę oprogramowania oraz instalację i uruchomienie na stanowiskach docelowych.

 

 

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z warunkami i wymaganiami zamawiającego dostępna jest do pobrania w pliku PDF poniżej.

 
Termin składania ofert upływa 29.07.2020 r. o godz. 14.oo

 


 

 Pliki do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe UE/2020/03
Biuro rachunkowe OPI w Gliwicach ul. Jasna 28
wykonanie: kotonski.pl
Menu