Aktualności

Dotacje na innowacje - przesunięcie konkursu - śląskie RPO 2015-09-24

Informujemy, że konkurs w działaniu 3.2 śląskiego RPO, którego start zaplanowano na 2.11.2015 r. nie odbędzie się najprawdopodbniej w tym terminie.
SCP deklaruje jednak, że z pewnością ruszy jeszcze w tym roku - szacuje się, że na przełomie listopada i grudnia br.
Ogłoszenie o konkursie i pełna dokuemntacja konkursowa mają zostać opublikowane pod koniec paździerrnika br. - na 30 dni przed rozpoczęciem naboru wniosków.

Biuro rachunkowe OPI w Gliwicach ul. Jasna 28
wykonanie: kotonski.pl
Menu