Aktualności

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 2014-01-02

Informujemy, ze nasza firma zrealizowała projekt  współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Tytuł projektu: "Rozbudowa firmy OPI prowadząca do poszerzenia oferty o usługi szkoleniowo - warsztatowe oraz zmianę sposobu świadczenia usług doradczych."
Nazwa beneficjenta: OPI Biuro Rachunkowości i Finansów Agnieszka Olbryś
Całkowita wartość projektu : 66.087,90 zł.
Całkowite wydatki kwalifikowane projektu: 47.610,- zł.,
Wartość dofinansowania: 28.566.- zł.
Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.01.02.04-00-220/11-00.
 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.

 

Biuro rachunkowe OPI w Gliwicach ul. Jasna 28
wykonanie: kotonski.pl
Menu