Aktualności

Śląskie RPO - nowy harmonogram konkursów na 2016 rok 2016-01-07

Śląskie Centrum przedsiębiorczości ogłosiło nowy, zaktualizowany harmonogram konkursów w ramach Regionalnego Programu Woj.Ślaskiego. Z punktu widzenia biznesu są dwie istotne zmiany - przyspieszono konkurs na prace badawczo - rozwojowe (działanie 1.2) i przesunięto pierwszy konkurs na projety informatyczne (działanie 3.3) :
 
Działanie 1.2   -   pierwszy konkurs planuje się na 05-06.2016 r. 
 
W konkursie mogą brać udział zarówno firmy MŚP jak i duże, a dedykowany jest na następujące typy projektów :
1. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach tworzenie
2. Rozwój istniejącego zaplecza badawczorozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej

2. Działanie 3.3   -   pierwszy konkurs planuje się na 07-08.2016 r.
 
Konkurs dedykowany jest na projekty dotyczące technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK) w MŚP, a tematyka projektów ma dotyczyć wdrożenia nowoczesnych rozwiązań TIK (projekty informatyczne) w procesach biznesowych przedsiębiorstw (relacje zewnętrzne biznesowe B2B, konsumenckie B2C, wewnętrzne B2E).
 
3. Działanie 3.2 - drugi konkurs planuje się na 11.2016 - 01.2017 r.
 
Konkurs dedykowany jest na projekty dotyczące wdrożenia i komercjalizacji innowacji produktowych oraz procesowych w przedsiębiorstwach MŚP.
 
Pełny harmonogram konkursów dostępny jest TUTAJ

Biuro rachunkowe OPI w Gliwicach ul. Jasna 28
wykonanie: kotonski.pl
Menu