Aktualności

Zmiana cyklów rozliczeniowych - miesiące czy kwartały? 2012-01-11

Do dnia 20 lutego br. podatnicy mogą zgłosić zmiany cyklów rozliczeniowych zarówno w podatku dochodowym jak i VAT.
VAT - firmy mogą składać deklaracje oraz wpłacać podatek w cyklach miesięcznych lub kwartalnych - do 25-go dnia miesiąca następującego po kwartale. Zmiany takiej można dokonać począwszy od każdego kwartału i nie będzie ona mogła trwać krócej jak 1 rok (np. po wyborze rozliczeń kwartalnych powrót na rozliczenia miesięczne będzie możliwy po upływie 4 okresów kwartalnych).
PIT i CIT - podmioty gospodarcze mogą wybrać miesięczny lub kwartalny cykl rozliczania i opłacania podatku dochodowego. Zmiana będzie obowiązywała przez cały rok podatkowy, a także w latach następnych, jeśli nie zostanie do 20-go lutego kolejnego roku zgłoszona zmiana.
W przypadku pytań lub zainteresowania zmianą prosimy o kontakt z prowadzącym księgowym. Zmiana wymaga złożenia pisemnej dyspozycji w naszym biurze do dnia 15 lutego 2012 r.

Biuro rachunkowe OPI w Gliwicach ul. Jasna 28
wykonanie: kotonski.pl
Menu